Wednesday, August 4, 2010

The Old Man and the Sea love striped shirts.

Horizontal stripes, hemingway caps, strings, anchor motif. In recent years, a sailor style back into our wardrobes a few times. Again and again. Stripes on the street to see people of all stripes widths and sizes. Tricolor is not in this case a sign of patriotism. It celebrates the colors of the sea and the Navy. The anchor of a ship does not run longer, but hanging on the ears, or necklaces, for blouses in the form of buttons. Large loose printed shirts happily blowing in the wind. And best of all, that style worn by people at sea as well as people in inland countries. You can see it everywhere. So just go to a commercial street in the july afternoon, just close your eyes and imagine it as a striped shirt hiding a song of the sea, screaming gulls, and old fisherman in his tiny white boat. And then, I have realized how everything is coming back like a spiral. Trends too. And a shirt with stripes may be old, but active youthful and cheerful. 

~~~

"Everything about him was old except his eyes and they were the same colour as the sea and were cheerful and undefeated. (Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea.)


Horizontálne pásiky, hemingwayovská čiapka, motúziky a neodmysliteľný motív kotvy. Za posledné roky sa námornícky štýl vrátil do našich šatníkov niekoľkokrát. Na ulici vidieť pásikových ľudí, s pásikmi všetkých hrúbok a veľkostí. Trikolóra nie je v tomto prípade znakom patriotizmu. Je oslavou farby mora a námorníctva. Kotva už nevisí z lode, ale visí na ušiach, alebo retiazkach, na blúzkach v podobe gombíkoch. Veľké voľné tričká s potlačami spokojne povievajú s vetrom. A najlepšie na tom všetkom je, že tento štýl obliekania nenosia len ľudia v prímorských mestách a krajinách. Vidíte ju všade, aj vo vnútrozemí. A tak sa stačí prejsť po obchodnej ulici v júlové popoludnie, zavrieť oči, a predstaviť si za tým veľkým pásikovým tričkom šumiace more, škriekajúce čajky a starého rybára na svojej maličkej bielej loďke. A  všetko sa špirálovito vracia. Aj trendy. A to tričko s pásikmi je možno staré, len pôsobí mladistvo a veselo. 
~~~
"Všetko na ňom bolo staré, až na jeho oči. Tie mali farbu mora a hľadeli veselo a vzrušene." (Ernest Hemingway, Starec a more.)No comments:

Post a Comment